Vol.762女神王馨瑶yanni惠州旅拍户外半脱露橙色内衣原色丝袜诱惑写真[63P]_王馨瑶_画语界

Vol.762女神王馨瑶yanni惠州旅拍户外半脱露橙色内衣原色丝袜诱惑写真[63P]_王馨瑶_画语界

阳明者,胃与大肠也。盖缓症多是虚症,虚则胃气必弱,而甘草性过于甘,多用难以分消,未免有饱胀之虞,不若少少用之,则甘温自能退大热耳。

人之痨虫,皆肝气相火相煽而生,假血以成质,故必骨蒸乃生痨虫。 故寒病用热药,必加甘草,以制桂、附之热。

阴寒之气,断须深秋白露之时,金气大旺,而后湛露,多且浓也。观今市货者,与《尔雅》所谓羊,陶注所谓山羊,唐注所谓山驴,大都相似。

杜仲有膜,象人身之筋膜,故入肝肾,强筋骨也。夫人喘大满,乃肾气欲绝,奔腾而上升,似乎气之有余,实是气之不足。

古人所以用黄代之,而喘满增剧,遂不敢复用,且志之书曰∶喘满者不可用黄,因自误而不敢误人也。惟胃气不绝者,尚有可救之机,仍用麦冬为君,加于人参、熟地、山药、山茱萸之内,尚可延留一线,然不节欲或问麦冬乃肺经之药,凡肺病固宜用之,不识于治肺之外,尚有何症宜用也?

水不濡火,则成火燥,血液不流于下,则肠中干枯、膈食不下、粪如羊屎。如乳香、血竭是树脂外注,亦树病也,而即以为良药。

Leave a Reply